Apklausų savybės

  • Lankstus turinio kūrimo modelis Kiekvienas apklausos puslapis bei jame esantys elementai (klausimai arba HTML turinio blokai) kuriami atskirai nurodant jų poziciją. Tai suteikia galimybę kontroliuoti kiekvienos apklausos turinio pateikimą pagal individualų poreikį.
  • Įvairūs klausimų tipai Administratoriai gali rinktis iš skirtingų tipų klausimų su vienu arba keliais atsakymų variantais arba atsakymu laisva forma.
  • Klausimų matricos Sistemoje realizuota sudėtinių klausimų kūrimo galimybė. Sudėtinis klausimas (arba klausimų matrica, lentelė) sudaromas iš paprastų klausimų, suskirstytų į stulpelius (skirtingus klausimus apie objektą/aspektą) ir eilutes (objekto/aspekto variacijas). Klausimų matricos naudojamos didesnės apimties (detalesniai) informacijai surinkti.
  • HTML turinio blokai Nurodytose puslapių pozicijose gali būti įkelti HTML turinio blokai, redaguojami integruotu WYSIWYG turinio redaktoriumi. Redaktoriaus veikimo principas labai panašus į kitų populiarių teksto redaktorių (pvz., Microsoft „Word“, OpenOffice.org „Writer“), todėl juo lengva naudotis.
  • Turinio pateikimo kontrolė (netaikoma planui A) Kiekvienas puslapis ar puslapio elementas gali būti rodomas tik tam tikriems respondentams ar jų grupėms, kurie tenkina nurodytas sąlygas. Sąlygos gali būti įvairių rūšių, pvz., atsakytas/neatsakytas tam tikras klausimas, pasirinkti/nepasirinkti tam tikri atsakymų variantai, respondento atributas tenkina tam tikrą sąlygą ir pan.
  • Sąlygų loginės grandinės (netaikoma planui A) Atskiros sąlygos gali būti kombinuojamos į logines grandines. Tai suteikia galimybę kurti sudėtingas sąlygas, kurios įvertinamos pagal logikos taisykles, pvz., „A arba (B ir C)“ (čia A, B ir C – atskiros sąlygos).
  • Prieigos kontrolė Kiekvienai apklausai gali būti pritaikytas atskiras respondentų prieigos tipas: vieša (anoniminė), su pakvietimu el. paštu, registruotiems vartotojams ar apsaugota slaptažodžiu.
  • Stilių pasirinkimas (netaikoma planui A) Stiliai skirti apklausų spalvinei gamai keisti. Galima rinktis iš sistemoje jau įkeltų stilių arba susikurti individualų, įmonės firmines spalvas atitinkantį stilių su logotipu.
  • Daugiakalbiškumas Bet kuri apklausa gali būti pateikta skirtingomis kalbomis. Prieš atlikdamas apklausą, respondentas gali pasirinkti jam priimtiniausią kalbą.