Ataskaitų savybės

  • Lankstus turinio kūrimo modelis Kiekvienas ataskaitos puslapis bei jame esantys elementai gali būti kuriami atskirai nurodant jų poziciją. Esant poreikiui, tai suteikia galimybę kontroliuoti kiekvienos ataskaitos turinio pateikimą atskirai. Kaip alternatyva, spartesniam ataskaitų kūrimui realizuota ataskaitų generavimo funkcija, kuri suteikia galimybę automatiškai generuoti ataskaitos elementus pagal nurodytas nuostatas.
  • Įvairūs elementų tipai Sistemoje gali būti naudojami šie ataskaitų elementai: suvestinė lentelė, kryžminė suvestinė lentelė (angl. „crosstab“, „cross-tabulation“), matricos suvestinė lentelė, statistinė lentelė ir stulpelinė arba skritulinė diagrama. Kiekvienas elementas gali būti susietas su skirtingais atitinkamų tipų ataskaitos klausimais.
  • Kryžminė atsakymų analizė Sistemoje realizuota kryžminė suvestinė lentelė (angl. „crosstab“, „cross-tabulation“), kuri suteikia galimybę analizuoti ryšį tarp atsakymų į skirtingus klausimus.
  • HTML turinio blokai Nurodytose puslapių pozicijose gali būti įkelti HTML turinio blokai, redaguojami integruotu WYSIWYG turinio redaktoriumi. Redaktoriaus veikimo principas labai panašus į kitų populiarių teksto redaktorių (pvz., Microsoft „Word“, OpenOffice.org „Writer“), todėl juo lengva naudotis.
  • Individualios respondentų ataskaitos Kiekvieno respondento atsiliepimas gali būti peržiūrimas atskirai.
  • Atsiliepimų filtrai (netaikoma planui A) Kiekvienai ataskaitai arba ataskaitos elementui gali būti pritaikomi atsiliepimų filtrai, realizuoti sąlygų pavidalu. Atsiliepimų filtravimas suteikia galimybę ataskaitos arba atskirų jos elementų pateikiamos informacijos generavimui naudoti tik tam tikras sąlygas tenkinančius respondentų atsiliepimus. Sąlygos gali būti įvairių rūšių, pvz., atsakytas/neatsakytas tam tikras klausimas, pasirinkti/nepasirinkti tam tikri atsakymų variantai, respondento atributas tenkina tam tikrą sąlygą ir pan.
  • Sąlygų loginės grandinės (netaikoma planui A) Atskiros sąlygos gali būti kombinuojamos į logines grandines. Tai suteikia galimybę kurti sudėtingas sąlygas, kurios įvertinamos pagal logikos taisykles, pvz., „A arba (B ir C)“ (čia A, B ir C – atskiros sąlygos).