Pakvietimų savybės

  • Pakvietimai dalyvauti apklausoje Kiekvienai apklausai administratoriai gali kurti pakvietimus neribotam kiekiui dalyvių. Pakvietimai el. paštu gali būti siunčiami individualiems vartojams, vartotojų grupėms arba bet kuriems kitiems dalyviams, kurių el. pašto adresai egzistuoja sistemoje išsaugotuose adresų sąrašuose.
  • Pranešimų siuntimas Kiekvieno pakvietimo dalyviams gali būti siunčiamas neribotas kiekis pranešimų. Pranešimai gali būti siunčiami visiems pakvietimo dalyviams arba tik tenkinatiems tam tikrą sąlygą (pvz., dar negavusiems nė vieno pranešimo, jau dalyvavusiems apklausoje ir pan.).
  • Konfigūruojamas pranešimų siuntimo laikas Pranešimai gali būti siunčiami rankiniu būdu iš karto arba automatiškai nurodytu laiku.
  • Efektyvumas Sistemos architektūra leidžia siųsti itin didelius kiekius pranešimų. Siuntimo metu administratoriaus vartotojo sąsaja nėra blokuojama (t.y., jis gali tuo metu atlikti kitus veiksmus), o serverio apkrovimas minimizuojamas.
  • Dalyvių stebėjimas Visų gavėjų pakvietimai yra unikalūs, todėl sistema suteikia galimybę stebėti dalyvių būseną (pvz., ar dalyvavo/nedalyvavo apklausoje).