Vartotojų valdymo savybės

  • Vartotojų grupavimas Individualūs vartotojai gali būti skirstomi į grupes. Esant poreikiui, vartotojų grupės gali būti organizuojamos hierarchiniu principu. Grupavimas padeda patogiau organizuoti darbuotojų administravimą ir paiešką.
  • Bendra prieigos kontrolė Kiekvienam vartotojui ar vartotojų grupei gali būti suteikiamos arba panaikinamos atskiros prieigos prie įvairių sistemos objektų tipų (apklausų, ataskaitų) teisės.
  • Prieigos prie objektų kontrolė Kiekvienai apklausai ir ataskaitai galima nurodyti konkrečius vartotojus ar jų grupes, kuriems suteikiamos arba panaikinamos teisės atlikti tam tikrus su objektu susijusius veiksmus (pvz., redaguoti turinį, šalinti ir pan.).
  • Prieigos paveldimumas Vartotojo arba grupės teisės paveldimos iš tėvinių grupių, todėl daugeliu atveju nebūtina tų pačių teisių suteikinėti kiekienam reikiamam vartotojui.